پیزوسرجری دندانپزشکی

-

پیزوسرجری در دندانپزشکی ابتدا فقط محدود به جرم گیری بود که با ساخت موتور پیزوسرجری به جراحی های استخوان فک افزایش یافت. پیزوسرجری قادر است با استفاده از نوسانات با فرکانس بالا، تولید ارتعاشات مکانیکی اولتراسونیک نماید. کارکرد این وسیله بدین صورت است که دو نوسان هم جهت با فرکانس های متفاوت با یکدیگر ترکیب می شوند تا نوساناتی با انرژی بالا ایجاد نمایند. این نوسانات پر انرژی حتی با اعمال نیروی کم توسط کاربر می تواند استخوان را ببرد.


:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : دوشنبه 14 مهر 1399 | 15:57 | نویسنده : ashaseo |